Sort by:  

21.
Muižniece, Rūta Uz kurieni līdzens ceļš? Gunārs Cīlītis
Rīga : H2E, ©2016. 462 lpp.
Text editionText edition
22.
Tomaševskis, Jānis Neatkarības čuksti: Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes vēsture
Rīga : Jumava, [2017]. 168 lpp., 24 nenumurētas lpp. ielīmes.
Text editionText edition
23.
15. maija Latvija
Rīga : Latvijas Mediji, [2017]. 503, [1] lpp.
Text editionText edition
24.
Strode, Raimonda Latviešu rotas
Saktas [Rīga] : J.L.V., [2017]. 195, [4] lpp.
Text editionText edition
25.
Vispārējie tiesību principi: tiesiskā drošība un tiesiskā paļāvība
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2017. 415 lpp.
Text editionText edition
26.
Latvijas Republikas Augstākās tiesas spriedumi un lēmumi
2016 Rīga : Tiesu Namu aģentūra, 2017. vii, A-303, C-331, K-279 lpp.
Text editionText edition
27.
Latvijas tiesību sistēma
Rīga : Turība, 2017. 442 lpp.
Text editionText edition
28.
Latvijas tautsaimniecības vēsture
Rīga : Jumava, 2017. 1051, [1] lpp., [6] lpp. ielīmes.
Text editionText edition
29.
Prohorovs, Anatolijs Uzņēmumu ienākuma nodoklis Latvijā un Igaunijā
Rīga : Zinātne, 2017. 256 lpp.
external link
Computer fileComputer file
30.
Deviņu vīru spēks
Rīga : Valsts kanceleja, 2016. 1 tiešsaistes resurss (242 lapas).
E-grāmata E-grāmata
Text editionText edition

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links