Sort by:  

161.
Solovjova, Irina Komercbanku sistēmas stabilitātes problēmas
Rīga : Izglītības soļi, 2009. 264 lpp.
external link
Text editionText edition
162.
Liepāja kā attīstības ceļvedis
Rīga : Zinātne, 2008. 247 lpp.
Text editionText edition
163.
Latvija skaitļos un faktos
Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. 200 lpp.
Text editionText edition
164.
Medvedevs, Romans Pasaules ekonomikas globalizācija un tās ietekme uz Latvijas ekonomiku
Rīga : M, 2009. 127 lpp.
Text editionText edition
165.
Nodokļi, nodevas un muita Latvijā
Rīga : RTU izdevniecība, 2008. 204 lpp.
Text editionText edition
166.
Kanels, Juris Latvijas ceļš uz Eiropas Savienību. No vispārējā uz konkrēto
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 182 lpp.
external link
Text editionText edition
167.
Rozenfelds, Jānis Intelektuālais īpašums
Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. 272 lpp.
Text editionText edition
168.
Šneidere, Ruta Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai
Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2009. 232 lpp.
external link
Text editionText edition
169.
Egle, Elīna Sociālā partnerība un tirgus ekonomika Latvijā
Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2008. 295 lpp.
Text editionText edition

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links