Sort by:  

151.
Kārkliņš, Aleksandrs Mūsu naudas reforma
Rīga : Žurnāla "Ekonomists" izd., 1927. 542, [2] lpp., 10 atsev. lapas zīm.
Text editionText edition
152.
Spārītis, Ojārs Rīgas pieminekļi un dekoratīvā tēlniecība
Rīga : Nacionālais apgāds, 2007. 199, [4] lpp.
Text editionText edition
153.
Latvia and Latvian Business 2008
Riga : International Cooperation Centre, 2008. sēj.
Text editionText edition
154.
Vizule, Vineta Komercdarījumi pa jaunam
Rīga : Lietišķās Informācijas dienests, 2009. 99 lpp.
external link
Text editionText edition
155.
Leonoviča, Ludmila Uzņēmējdarbības apdrošināšana
Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2002. 190 lpp.
Text editionText edition
156.
Kalniņš, Voldemārs Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture
Rīga : Zvaigzne, 1972. 1 sēj.
Text editionText edition
157.
Tauriņš, Gunārs Politiskie konflikti un politiskās krīzes
Rīga : [Gunārs Tauriņš], 2008. 207 lpp.
Text editionText edition
158.
Cordero, Jose Antonio The IMF's Stand-by Arrangements and the Economic Downturn in Eastern Europe
Washington : Center for Economic and Policy Research, 2009. 30 p.
external link
Text editionText edition
159.
Ketels, Christian H. M. Latvia's Competitiveness at the Crossroads
Riga : Stockholm School of Economics in Riga, 2009. 51 p.
external link
Text editionText edition
160.
Līderības fenomens Latvijā
Rīga : SIA O.D.A., 2008. 285 lpp.
external link
Text editionText edition

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links