Sort by:  

141.
Dokumentu juridiskā spēka likums
Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. 62, [2] lpp.
Text editionText edition
142.
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi, 2009
Rīga : Tiesu Namu aģentūra, 2010. [976] lpp.
Text editionText edition
143.
Economic development program "Latvia Renewed"
Riga : Concord Centre, 2010. 144 lpp.
external link
Text editionText edition
144.
Politisko partiju apvienība "Saskaņas centrs" Atjaunotā Latvija, 2010
Rīga : Saskaņas centrs, 2010. 166 lpp.
external link
Text editionText edition
145.
Civilprocesa likuma komentāri
Rīga : Tiesu nama aģentūra, 2011. sēj. <1>.
external link
Text editionText edition
146.
Krastiņš, Oļģerts Latvijas vietējo pašvaldību pašvērtējumi 2005. - 2010. g.
Rīga : Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2010. 159 lpp.
Text editionText edition
147.
Leibus, Inguna Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi
Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2010. 119 lpp.
Text editionText edition
148.
Veinberga, Sandra Mediju misija
Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. 158 lpp.
Text editionText edition
150.
Leibus, Inguna Pirmie soļi komercdarbībā
Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2010. 116 lpp.
external link
Text editionText edition

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links