Sort by:  

141.
Free entry
[Rīga] : Arhitektūras veicināšanas fonds, 2009. 141 lpp.
Text editionText edition
142.
Kā rodas laba arhitektūra?
Rīga : Arhitektūras veicināšanas fonds, 2008. 222 lpp.
Text editionText edition
143.
Liepa, Dite Latvijas preses valoda
Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2011. 295 lpp.
Text editionText edition
144.
Dzīve ir sacensība
Rīga : AM aģentūra, 2011. 255 lpp.
Text editionText edition
145.
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi, 2010
Rīga : Tiesu Namu aģentūra, 2012. 1165 lpp.
Text editionText edition
146.
Švarcs, Filips Latvijas 1937. gada 28. janvāra Civillikums un tā rašanās vēsture
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2011. 343 lpp.
Text editionText edition
147.
Inovācijas un Latvijas tautsaimniecība
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 167 lpp.
Text editionText edition
148.
Millere, Inta Grāmatvedības attīstība Latvijā
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 239 lpp.
Text editionText edition
149.
Hanovs, Deniss Laiks, telpa, vadonis
Rīga : Zinātne, 2012. 326 lpp.
Text editionText edition
150.
Latvia and Latvian Business 2011
Riga : ICD Group, 2011. sēj.
external link
Text editionText edition

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links