Sort by:  

101.
Keišs, Staņislavs Reģionālā attīstība Latvijā: administratīvi teritoriālās reformas norises gaita, problēmas, risinājumi
Rīga : Vītola izdevniecība, 2014. 615 lpp.
Text editionText edition
102.
Latvijas Republikas Satversmes komentāri
Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2014. 430 lpp.
Text editionText edition
103.
Civilprocesa likuma komentāri
Rīga : Tiesu nama aģentūra, 2011-<2014>. sēj. <1-3>.
external link
Text editionText edition
104.
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi
Rīga : Tiesu Namu aģentūra, 2010-. sēj.
external link
Text editionText edition
105.
Torgāns, Kalvis Saistību tiesības
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2014. 590 lpp.
external link
Text editionText edition
106.
Neimanis, Jānis Paziņošanas likuma komentāri
Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2014. 95 lpp.
Text editionText edition
107.
Komerctiesību aktuālie jautājumi Latvijā un Eiropā
Rīga : Tiesu Namu aģentūra, 2013. 358 lpp.
external link
Text editionText edition
108.
Meļķisis, Edgars Latvijas tiesiskās sistēmas ceļš uz demokrātisku tiesisku valsti
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2014. 333, [1] lpp.
external link
Text editionText edition
109.
100 Latvijas vēstures relikvijas
Rīga : Lauku Avīze, [2012]. 223 lpp.
Text editionText edition
110.
Deģis, Arvīds Dinijs Kristaps Morbergs
Rīga : Turība, 2014. 253 lpp., [8] lpp. iel.
Text editionText edition

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links