Sort by:  
1 - 10 of 32

1.
Šlāpins, Ilmārs Jauno latviešu valoda
[Rīga] : Ascendum, ©2017. 184, [3] lpp.
Text editionText edition
2.
Vācu-latviešu vārdnīca
Rīga : Avots, cop. 2002. 1134 lpp.
Text editionText edition
3.
Veisbergs, Andrejs Jaunā latviešu-angļu vārdnīca
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. 1034 lpp.
Text editionText edition
4.
Rūmniece, Ilze Grieķu personvārdu atveide latviešu valodā
Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2015. 55 lpp.
Text editionText edition
5.
Placinska, Alla Portugāļu īpašvārdu atveide latviešu valodā
Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2015. 175 lpp.
Text editionText edition
6.
Stenders, Gothards Frīdrihs Latviešu gramatika, 1783
[Rīga] : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2015. 431 lpp.
Text editionText edition
7.
Dēķens, K. Jānītis mājā
Rīga : A. Gulbis, 1928. 99, [1] lpp.
Text editionText edition
8.
Valoda: nozīme un forma
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2015. 231 lpp.
Text editionText edition
9.
Grava, Sigurds Angļu-latviešu pilsētvides terminu vārdnīca
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2006. 320.
external link
Text editionText edition
10.
Valoda tulkojumā
Rīga : Latviešu valodas aģentūra, c2015. 311 lpp.
Text editionText edition

1 - 10 of 32

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links