Sort by:  
1 - 1 of 1

1.
Torgāns, Kalvis Jurisprudence, tiesu darbs, likumu pilnveidošana
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2020. 607 lpp., 1 nenumurēta lp. ielīme.
Text editionText edition

1 - 1 of 1

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links