Sort by:  
1 - 6 of 6

1.
Levits, Egils Valstsgriba
Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2019. 843 lpp.
Text editionText edition
2.
Dišlers, Kārlis Ievads Latvijas valststiesību zinātnē
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2017. xix, 300 lpp.
Text editionText edition
3.
Latvijas valsts tiesību avoti
Rīga : Tiesu namu aģentūra, ©2015. 532 lpp.
Text editionText edition
4.
Latvijas Republikas Satversmes komentāri
Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2014. 430 lpp.
Text editionText edition
5.
Meļķisis, Edgars Latvijas tiesiskās sistēmas ceļš uz demokrātisku tiesisku valsti
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2014. 333, [1] lpp.
external link
Text editionText edition
6.
Dišlers, Kārlis Demokrātiskas valsts iekārtas pamati
Rīga : A. Gulbis, 1931. 184 lpp.
Text editionText edition

1 - 6 of 6

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links