Sort by:  
1 - 10 of 16

1.
Barreta, Elīna Socializēšanās rokasgrāmata latvietim
Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. 96 lpp.
Text editionText edition
2.
Tiesas un mediju komunikācija
Rīga : Latvijas Vēstnesis, [2019]. 412 lpp.
Text editionText edition
3.
Veinberga, Sandra Komunikācija. Teorija un prakse
[Rīga] : Sava grāmata, [2019]. 331 lpp.
Text editionText edition
4.
Kursīte, Janīna Zīmju valoda: latviešu žesti
[Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, [2016]. 302 lpp.
Text editionText edition
5.
Bārdiņš, Gatis Dialoga loma tiesas spriešanā
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2016. vii, 343 lpp.
Vāks (JPG) Saturs (PDF)
Text editionText edition
6.
Karnītis, Edvīns Platjoslas sakari Latvijā: attīstība un perspektīvas
[Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2015. 150 lpp.
Text editionText edition
7.
Praude, Valērijs Integrēta mārketinga komunikācija: 2 grāmatās
2. grāmata Rīga : Burtene, 2015. 408 lpp.
Text editionText edition
8.
Praude, Valērijs Integrēta mārketinga komunikācija: 2 grāmatās
1. grāmata Rīga : Burtene, 2015. 464 lpp.
Text editionText edition
9.
Untāls, Edgars Korporatīvās pasakas
Rīga : Zvaigzne ABC, c2014. 268, [2] lpp.
external link
Text editionText edition
10.
Apsalons, Edmunds Komunikācijas kompetence
Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. 303, [1] lpp.
Text editionText edition

1 - 10 of 16

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links