Sort by:  
1 - 3 of 3

1.
Bojārs, Juris Starptautiskās privāttiesības
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2010-2015. 4 sēj.
Text editionText edition
2.
Mieriņa, Aiga Starptautiskās privāttiesības: ģenēze un sistēma
[Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2015. 302 lpp.
Text editionText edition
3.
Bojārs, Juris Starptautiskās privāttiesības
Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. 3 sēj.
Text editionText edition

1 - 3 of 3

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links