Sort by:  
1 - 7 of 7

1.
Jaunzems, Andrejs J.A. Šumpētera atziņas par uzņēmēju kā ekonomikas pārmaiņu mehānismu
Ventspils : Ventspils Augstskola, [2017]. 226 lpp.
Text editionText edition
2.
Latvija un latvieši
II [2.] sē Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, [2018]. 735, [1] lpp.
Text editionText edition
3.
Latvija un latvieši
I [1.] sēj Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, [2018]. 863, [1] lpp.
Text editionText edition
4.
15. maija Latvija
Rīga : Latvijas Mediji, [2017]. 503, [1] lpp.
Text editionText edition
5.
Ordine, Nuccio Nelietderīgā lietderīgums
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2017. 174, [1] lpp.
Text editionText edition
6.
Starptautiska konference "Rīgas Domskola un izglītības pirmsākumi Baltijā" Rīgas Domskola un izglītības pirmsākumi Baltijā
Rīga : RaKa, 2011. 276 lpp.
Text editionText edition
7.
Liepāja kā attīstības ceļvedis
Rīga : Zinātne, 2008. 247 lpp.
Text editionText edition

1 - 7 of 7

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links