Sort by:  
1 - 10 of 12

1.
Jankovska, Maija Vecumdienas
Rīga : Creative Media Baltic, 2019. 231, [1] lpp.
Text editionText edition
2.
Grīns, Roberts. 48 varas likumi
[Rīga] : Zvaigzne ABC, [2013]. 456 lpp.
Vāka attēls Satura rādītājs
Text editionText edition
3.
Bostroms, Niks. Superintelekts
Rīga : Jumava, [2017]. 542 lpp.
Text editionText edition
4.
Ordine, Nuccio Nelietderīgā lietderīgums
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2017. 174, [1] lpp.
Text editionText edition
5.
Horn, Norbert Einführung in die Rechtswissenschaft und Rechtsphilosophie
Heidelberg : C.F. Müller Verl., 1996. v.p.
external link
Text editionText edition
6.
Kūle, Maija Jābūtības vārdi
Rīga : Zinātne, 2016. xx, 424 lpp.
Vāks (JPG) Saturs (PDF)
Text editionText edition
7.
Platons. Sokrates aizstahweschanàs runa
Rīga : A. Gulbja apgahdibâ, [1920]. 175 lpp.
Text editionText edition
8.
Vīkss, Markuss Filosofija īsumā
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2015. 415 lpp.
Text editionText edition
9.
Meļķisis, Edgars Latvijas tiesiskās sistēmas ceļš uz demokrātisku tiesisku valsti
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2014. 333, [1] lpp.
external link
Text editionText edition
10.
Ad locum : vieta, identitāte un rīcībspēja
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. 311 lpp.
Text editionText edition

1 - 10 of 12

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links