Sort by:  
0 - 0 of 0

1.
Barreta, Elīna Socializēšanās rokasgrāmata latvietim
Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. 96 lpp.
Text editionText edition
2.
Vanderbilta, Eimija Lielā etiķetes grāmata
Rīga : Jumava, 2012. 623 lpp.
Text editionText edition
3.
Odiņa, Aija Lietišķās un oficiālās uzvedības grāmata
[Rīga] : Zelta grauds, 2011. 271 lpp.
Text editionText edition
4.
Strautmane, Aija Etiķete un protokols
[Rīga] : Jumava, 2009. 163, [1] lpp.
Text editionText edition
5.
Odiņa, Aija Etiķete un protokols
[Rīga] : Zelta grauds, c2009. 262 lpp.
Text editionText edition

0 - 0 of 0

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links