Sort by:  
21 - 24 of 24

21.
Informācijas sabiedrības sociālās un tiesiskās problēmas un to risinājumi Latvijā
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 302 lpp.
Text editionText edition
22.
Siņicins, Mihails Ekonomika
Rīga : RaKa, [2013]. 331 lpp.
Text editionText edition
23.
Latvijas Universitātes raksti
743. sēj. Ekonomika. Vadības zinātne.
[Rīga] : Latvijas Universitāte, 2009. 413 lpp.
Text editionText edition
24.
Pelše, Gundega Mazā biznesa kurss
Rīga : Jumava, 2009. 328 lpp.
Text editionText edition

21 - 24 of 24

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links