Sort by:  
0 - 0 of 0

1.
Latvija un latvieši
II [2.] sē Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, [2018]. 735, [1] lpp.
Text editionText edition
2.
Latvija un latvieši
I [1.] sēj Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, [2018]. 863, [1] lpp.
Text editionText edition
3.
Snaiders, Timotijs Par tirāniju
Rīga : Jumava, [2017]. 76, [3] lpp.
Text editionText edition
4.
15. maija Latvija
Rīga : Latvijas Mediji, [2017]. 503, [1] lpp.
Text editionText edition
5.
Vispārējie tiesību principi: tiesiskā drošība un tiesiskā paļāvība
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2017. 415 lpp.
Text editionText edition
6.
Eiropas Savienības tiesības
Rīga : Tiesu namu aģentūra, ©2014-2016. sēj. <1-2 >.
Text editionText edition
7.
European Central Bank Legal Framework for Banking Supervision
Frankfurt am Main : European Central Bank, 2015. 260 p.
external link
Text editionText edition
8.
European Central Bank Legal Framework for Banking Supervision
Frankfurt am Main : European Central Bank, 2014. 80 p.
external link
Text editionText edition
9.
European Central Bank Legal Framework for Banking Supervision
Frankfurt am Main : European Central Bank, 2014. 168 p.
external link
Text editionText edition
10.
Komerctiesību aktuālie jautājumi Latvijā un Eiropā
Rīga : Tiesu Namu aģentūra, 2013. 358 lpp.
external link
Text editionText edition

0 - 0 of 0

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links