Sort by:  
11 - 20 of 23

11.
Komerctiesību aktuālie jautājumi Latvijā un Eiropā
Rīga : Tiesu Namu aģentūra, 2013. 358 lpp.
external link
Text editionText edition
12.
Eiropas Savienības tiesības
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2014. sēj. <1 >.
external link
Text editionText edition
14.
Sabiedrības novecošana: sociālā aizsardzība, nevienlīdzība un darba tirgus riski
Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2012. 179 lpp.
Text editionText edition
15.
Darba algas un to ietekmējošie faktori
Rīga : RS Group, 2006. viii, 206 lpp.
Izdevums tiešsaistē
Text editionText edition
16.
Juridiskā koledža Eiropas tiesības
Rīga : Juridiskā koledža, 2007. 627 lpp.
Text editionText edition
17.
Plotkāns, Aigars Kapitālisms bez grima
Rīga : Dienas Grāmata, 2011. 184 lpp.
Text editionText edition
18.
Schmitz, Thomas Kāzusi un mācību materiāli Eiropas Savienības tiesībās
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2010. 268 lpp.
Text editionText edition
19.
European Central Bank Legal Framework of the Eurosystem and the European System of Central Banks
Frankfurt am Main : European Central Bank, 2009. 57 p.
external link
Text editionText edition
20.
Kanels, Juris Latvijas ceļš uz Eiropas Savienību. No vispārējā uz konkrēto
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 182 lpp.
external link
Text editionText edition

11 - 20 of 23

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links