Sort by:  
1 - 6 of 6

1.
Danovskis, Edvīns Publisko un privāto tiesību dalījuma nozīme un piemērošanas problēmas Latvijā
[Rīga] : Latvijas Vēstnesis, 2015. 288 lpp.
Text editionText edition
2.
Čakste, Konstantīns Civiltiesības
Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. 355, [1] lpp.
Text editionText edition
3.
Švarcs, Filips Latvijas 1937. gada 28. janvāra Civillikums un tā rašanās vēsture
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2011. 343 lpp.
Text editionText edition
4.
Joksts, Osvalds Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās
Rīga : Drukātava, 2011. 144 lpp.
Text editionText edition
5.
Juridiskā koledža (Latvija) Juridiskās koledžas zinātniskie raksti.
Rīga : Juridiskā koledža, 2006-. sēj.
Text editionText edition
6.
Kalniņš, Voldemārs Romiešu civiltiesību pamati
Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. 227 lpp.
Text editionText edition

1 - 6 of 6

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links