Sort by:  
1 - 4 of 4

1.
Latvijas valsts tiesību avoti
Rīga : Tiesu namu aģentūra, ©2015. 532 lpp.
Text editionText edition
2.
Neimanis, Jānis Paziņošanas likuma komentāri
Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2014. 95 lpp.
Text editionText edition
3.
Dokumentu juridiskā spēka likums
Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. 62, [2] lpp.
Text editionText edition

1 - 4 of 4

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links