Sort by:  
0 - 0 of 0

1.
Boitmane, Ilze Personāla atlase un novērtēšana
Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2006. 160 lpp.
external link
Text editionText edition
2.
Jūsela, Tūliki Mentoringa daudzās sejas
Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2005. 196 lpp.
Text editionText edition
3.
Gratone, Linda Cilvēkresursu stratēģija
Rīga : Jumava, 2004. 284 lpp.
Text editionText edition
4.
Spulle, Ārvaldis Alvils Praktiskais personālmenedžments
Rīga : Turība, 2004. 301 lpp.
Text editionText edition
5.
Kehre, Maira Personālmenedžments uzņēmumā
Rīga : Turība, 2004. 230 lpp.
Text editionText edition
6.
Ричи, Шейла Управление мотивацией
Москва : ЮЮЮНИТИ-ДАНА, 2004. 399 с.
Text editionText edition
7.
Forands, Ilgvars Personāla vadība
Rīga : Latvijas izglītības fonds, 2002. 189 lpp.
Text editionText edition
8.
Pikeringa, Pega Personāla vadība
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2002. 125 lpp.
Text editionText edition
9.
Korfīlda, Rebeka Sekmīgas intervijas māksla
Rīga : Pētergailis, 2001. 64 lpp.
Text editionText edition
10.
Hovards, Saimons Curriculum vitae
Rīga : Zvaigzne ABC, 2001. 72 lpp.
Text editionText edition

0 - 0 of 0

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links