Sort by:  
1 - 10 of 31

1.
Higson, Andrew Corporate Financial Reporting
London : Sage Publications, 2003. xii, 228 p.
Text editionText edition
2.
Wagner, Daniel Global Risk Agility and Decision Making
London : Palgrave Macmillan, 2016. xxxi, 415 pages.
Text editionText edition
3.
European legislation on financial markets
Frankfurt am Main : European Central Bank, 2007. 99 p.
external link
Text editionText edition
4.
Užga-Rebrovs, Oļegs Ekonomiskais risks. Novērtēšana, analīze, pārvaldīšana
Rēzekne : Rēzeknes augstskola, 2005. 193 lpp.
Text editionText edition
5.
The J.P. Morgan/Arthur Andersen guide to corporate risk management
London : Risk Publications, 1997. 95 pp.
Text editionText edition
6.
Rurāne, Marita Uzņēmuma finanses
Rīga : Jumava, 2007. 266 lpp.
Text editionText edition
7.
Mikose, Maija Informāciju tehnoloģiju projekts uzņēmumā
Rīga : Turība, 2006. 242 lpp.
Text editionText edition
8.
Saksonova, Svetlana Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes
Rīga : Merkurijs Lat, 2006. 225 lpp.
Text editionText edition
9.
Leonoviča, Ludmila Uzņēmējdarbība un investīcijas
Rīga : RTU, 2005. 118. lpp.
Text editionText edition
10.
Rurāne, Marita Finanšu menedžments
Rīga : RSEBAA, 2005. 383 lpp.
Text editionText edition

1 - 10 of 31

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links