Sort by:  
0 - 0 of 0

1.
Taddy, Matt Business Data Science
New York : McGraw-Hill Education, 2019. 331 p.
Text editionText edition
2.
Braiena, Lara Uzņēmējdarbība iesācējiem
Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. 127 lpp.
Text editionText edition
3.
Rurāne, Marita Finanšu pārvaldība un analīze
Rīga : Avots, [2019]. 258 lpp.
Text editionText edition
4.
International Business Communication Standards
Great Britain : IBCS Association, 2017.
Text editionText edition
5.
Pīlēns, Uldis (Mans) uzņēmēja kods
Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. 430, [1] lpp.
Text editionText edition
6.
Forands, Ilgvars Menedžmenta mazā enciklopēdija
[Rīga] : Latvijas Izglītības fonds, [2018]. 488 lpp.
Text editionText edition
7.
Oļevskis, Grigorijs Uzņēmējs un tirgus
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2007. 219 lpp.
Text editionText edition
8.
Projektu vadība
Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2007. 164 lpp.
external link
Text editionText edition
9.
EFQM Izcilības modelis biznesa organizācijām: organizācijas novērtēšanas rokasgrāmata
Rīga : Latvijas Biznesa konsultantu asociācija, 2007. 170 lpp.
Text editionText edition
10.
Korporatīvā sociālā atbildība un priekšrocības konkurencē: organizācijas novērtēšanas rokasgrāmata
Rīga : Latvijas Biznesa konsultantu asociācija, 2007. 88 lpp.
Text editionText edition

0 - 0 of 0

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links