Sort by:  
51 - 56 of 56

51.
Ķeniņš-Kings, Gundars Modernā apgāde
Rīga : Valters un Rapa, 2000. 239 lpp.
Text editionText edition
52.
Caune, Jānis Stratēģiskā vadīšana
Rīga : Kamene, 2000. 232 lpp.
Text editionText edition
53.
Vedļa, A. Uzņēmējdarbības kurss
Rīga : Petrovskis & KO, 2000. 456 lpp.
Text editionText edition
54.
Hindls, Tims Prasme uzstāties
Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. 72 lpp.
Text editionText edition
55.
Hellers, Roberts Darba grupas vadība
Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. 72 lpp.
Text editionText edition
56.
Ķeniņš-Kings, Gundars Uzņēmību!
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 1999. 216 lpp.
Text editionText edition

51 - 56 of 56

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links