Sort by:  

11.
Inovatīva domāšana
Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2007. 203 lpp.
external link
Text editionText edition
12.
Sprancmanis, N. Uzņēmējdarbības loģistikas terminu angļu-latviešu vārdnīca
Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. 168 lpp.
Text editionText edition
13.
British Standards Business continuity management: BS 25999-1:2006
London : British Standards, 2006. 42 p.
Text editionText edition
14.
Mallin, Chris A. Corporate governance
Oxford : Oxford University Press, c2004. xiv, 217 p.
Text editionText edition
15.
Kalējs, Oskars Kvalitātes vadības sistēma un tās izveidošana pakalpojumu jomā
Rīga : LatConsul, 2005. 121 lpp.
Text editionText edition
16.
Leiks, Nevils Klientu apkalpošanas rokasgrāmata
Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2005. 217 lpp.
external link
Text editionText edition
17.
Alsiņa, Rasma Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes
Rīga : RTU, 2005. 228 lpp.
Text editionText edition
18.
Kvalitātes vadības sistēma
4. daļa KVS izveidošana, ieviešana un uzturēšana
Rīga : Biznesa Partneri, 2005. 165lpp.
Text editionText edition
19.
Kalve, Ieva Apseglot pārmaiņu vējus
Rīga : Turība, 2005. 295 lpp.
Text editionText edition
20.
Biznesa vides attīstība Latvijā: tendences un iespējas
Rīga : Turība, 2004. 193 lpp.
Text editionText edition

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links