Sort by:  
1 - 10 of 39

1.
Starptautiskie finanšu pārskatu standarti (SFPS)
Rīga : LZRA, 2005. 1478 lpp.
Text editionText edition
2.
Leibus, Inguna Individuālā uzņēmēja grāmatvedība un nodokļi
Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2006. 192 lpp.
external link
Text editionText edition
3.
Ludboržs, Aivars Pamatlīdzekļu uzskaite
Rīga : LID, 2006. 255 lpp.
Text editionText edition
4.
Jevinga, Irina Finanšu grāmatvedības pamati
Rīga : RTU, 2004. 111 lpp.
Text editionText edition
5.
Starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu rokasgrāmata
Rīga : LZRA IC, 2003. 644 lpp.
Text editionText edition
6.
Korsaka, Terēza Ievads grāmatvedībā
Rīga : LKA, 2005. 265 lpp.
Text editionText edition
7.
Vītola, Īrija Vadības grāmatvedība
Jelgava : LLU, 2002. 227 lpp.
Text editionText edition
8.
Zariņa, Vita Finanšu grāmatvedības uzdevumu krājums
Rīga : Turība, 2004. 157 lpp.
Text editionText edition
9.
Finanšu grāmatvedība
Rīga : Izglītības soļi, 2004. 246 lp.
Text editionText edition
10.
Ivanova, Olga Starptautiskie finanšu pārskatu standarti
Rīga : Merkūrijs LAT, 2004. 210 lpp.
Text editionText edition

1 - 10 of 39

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links