Sort by:  
1 - 10 of 37

1.
Adizess, Ichaks Kalderons Tiecoties pēc uzplaukuma
Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 285 lpp.
Text editionText edition
2.
Rohm, Horward The Institute Way
USA : The Institute Press, 2016. 351 p.
Text editionText edition
3.
Šarmers, Klauss Otto U teorija
Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. 445, [2] lpp.
Text editionText edition
4.
Маресин, В. М. Защищенная полиграфия
Москва : Флинта, 2012. 639 lpp.
Text editionText edition
5.
Templers, Ričards Menedžmenta likumi
Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. 224 lpp.
Text editionText edition
6.
Forands, Ilgvars Menedžmenta autoritātes
Rīga : Latvijas Izglītības fonds, 2007. 214 lpp.
Text editionText edition
7.
Latvijas Universitātes raksti
706. sēj. Vadības zinātne = Management
Rīga : Latvijas Universitāte, 2006. 683lpp.
Text editionText edition
8.
Efektīva komunikācija
Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2006. 160 lpp.
external link
Text editionText edition
9.
Frīmentls, Deivids Komandas motivācija un vadība
Rīga : ZvaigzneABC, 2006. 125 lpp.
Text editionText edition
10.
Ruskule, S. Vadīšana
Jelgava : LLU, 2004. 421 lpp.
Text editionText edition

1 - 10 of 37

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links