Sort by:  
1 - 6 of 6

1.
Dišlers, K. Tautu pašnoteikšanās principa tiesiskais saturs
Rīga : Latvijas Universitāte, 1932. 208 [2] lpp.
Text editionText edition
3.
Ruķers, Māris Elektroniskais paraksts un elektroniskais dokuments
Rīga : Turība, 2005. 221 lpp.
Text editionText edition
4.
Gailums, Ingus Darba likums.
1. grāmata A un B daļa
Rīga : Gailuma juridiskā biznesa biroja izdevniecība, 2003. 88 lpp.
Text editionText edition
5.
Informācijas un komunikāciju tiesības
II. sēj. Rīga : Turība, 2002. 613 lpp.
Text editionText edition
6.
Informācijas un komunikāciju tiesības
I. sēj. Rīga : Turība, 2002. 321 lpp.
Text editionText edition

1 - 6 of 6

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links