Sort by:  
11 - 16 of 16

11.
Grūtups, Andris Civillikuma komentāri
3.daļa Lietu tiesības. Īpašums
Rīga : TNA, 2002. 353 lpp.
Text editionText edition
12.
Civilprocesa likuma komentāri
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2001. 646 lpp.
Text editionText edition
13.
Latvijas Republikas Civillikums
Rīga : TTC, 2001. 495 lpp.
Text editionText edition
14.
Rozenfelds, Jānis Lietu tiesības
Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. 296 lpp.
Text editionText edition
15.
Joksts, Osvalds Saistību tiesības saimnieciskos darījumos
B.v. : P&K, B.g. 162 lpp.
Text editionText edition
16.
Sinaiskis, Vasilijs Latvijas civiltiesību apskats
Rīga : Latvijas Juristu b-ba, 1996. 246 lpp.
Text editionText edition

11 - 16 of 16

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links