Sort by:  
11 - 20 of 20

11.
Balodis, Kaspars Ievads civiltiesībās
Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. 383 lpp.
Text editionText edition
12.
Civilprocesa likuma komentāri
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2006. 976 lpp.
Text editionText edition
13.
Rozenfelds, Jānis Lietu tiesības
Rīga : Zvaigzne ABC, 2002. 296 lpp.
Text editionText edition
14.
Višņakova, Gunta Latvijas Republikas Civillikuma komentāri
Rīga : Mans Īpašums, 1998. 255 lpp.
Text editionText edition
15.
Grūtups, Andris Civillikuma komentāri
3.daļa Lietu tiesības. Īpašums
Rīga : TNA, 2002. 353 lpp.
Text editionText edition
16.
Civilprocesa likuma komentāri
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2001. 646 lpp.
Text editionText edition
17.
Latvijas Republikas Civillikums
Rīga : TTC, 2001. 495 lpp.
Text editionText edition
18.
Rozenfelds, Jānis Lietu tiesības
Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. 296 lpp.
Text editionText edition
19.
Joksts, Osvalds Saistību tiesības saimnieciskos darījumos
B.v. : P&K, B.g. 162 lpp.
Text editionText edition
20.
Sinaiskis, Vasilijs Latvijas civiltiesību apskats
Rīga : Latvijas Juristu b-ba, 1996. 246 lpp.
Text editionText edition

11 - 20 of 20

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links