Sort by:  
1 - 10 of 20

1.
Apsītis, Allars. Ekonomisko resursu apvienošana romiešu tiesībās
Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2020. 175 lpp.
Vāka attēls Satura rādītājs
Text editionText edition
2.
Latvijas Republikas Civillikuma terminu vārdnīca
Rīga : Tulkošanas un terminoloģijas centrs, c2001. 109 lpp.
Text editionText edition
3.
Kalniņš, Erlens Laulāto manta laulāto likumiskajās mantiskajās attiecībās
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2010. xxi, 361 lpp.
Text editionText edition
4.
Bassani, Giovanni The Legal Framework Applicable to the Single Supervisory Mechanism
Alphen aan den Rijn, the Netherlands : Kluwer Law International B.V., [2019]. xxiv, 214 pages.
Text editionText edition
5.
Gereiša, Zīle Sandra. Mediācija: jēdzieni, testi, lomu spēles
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. 174 lpp.
Text editionText edition
6.
Torgāns, Kalvis Saistību tiesības
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. 590 lpp.
Text editionText edition
7.
Vispārējie tiesību principi: tiesiskā drošība un tiesiskā paļāvība
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2017. 415 lpp.
Text editionText edition
8.
Latvijas Republikas Augstākās tiesas spriedumi un lēmumi
2016 Rīga : Tiesu Namu aģentūra, 2017. vii, A-303, C-331, K-279 lpp.
Text editionText edition
9.
Kelmere, Laila Kapitālsabiedrības likvidācijas process un finanšu pārskatu sagatavošana
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2017. 166 lpp.
Text editionText edition
10.
Latvijas advokatūra: zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi biogrāfijās 1919-1945
Rīga : Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 2007. 610 lpp.
Text editionText edition

1 - 10 of 20

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links