Sort by:  
1 - 10 of 16

1.
Gereiša, Zīle Sandra. Mediācija: jēdzieni, testi, lomu spēles
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. 174 lpp.
Text editionText edition
2.
Torgāns, Kalvis Saistību tiesības
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. 590 lpp.
Text editionText edition
3.
Vispārējie tiesību principi: tiesiskā drošība un tiesiskā paļāvība
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2017. 415 lpp.
Text editionText edition
4.
Latvijas Republikas Augstākās tiesas spriedumi un lēmumi
2016 Rīga : Tiesu Namu aģentūra, 2017. vii, A-303, C-331, K-279 lpp.
Text editionText edition
5.
Kelmere, Laila Kapitālsabiedrības likvidācijas process un finanšu pārskatu sagatavošana
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2017. 166 lpp.
Text editionText edition
6.
Latvijas advokatūra: zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi biogrāfijās 1919-1945
Rīga : Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 2007. 610 lpp.
Text editionText edition
7.
Balodis, Kaspars Ievads civiltiesībās
Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. 383 lpp.
Text editionText edition
8.
Civilprocesa likuma komentāri
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2006. 976 lpp.
Text editionText edition
9.
Rozenfelds, Jānis Lietu tiesības
Rīga : Zvaigzne ABC, 2002. 296 lpp.
Text editionText edition
10.
Višņakova, Gunta Latvijas Republikas Civillikuma komentāri
Rīga : Mans Īpašums, 1998. 255 lpp.
Text editionText edition

1 - 10 of 16

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links