Sort by:  
1 - 10 of 17

1.
Levits, Egils Valstsgriba
Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2019. 843 lpp.
Text editionText edition
2.
Eglītis, Voldemārs. Ievads konstitūcijas teorijā
Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2006. 194 lpp.
Text editionText edition
3.
Ziemele, Ineta Starptautiskās tiesības un cilvēktiesības Latvijā: abstrakcija vai realitāte
Rīga : Tiesu nama aģentūra, 2005. 478 lpp.
Text editionText edition
4.
Briede, Jautrīte Administratīvā procesa vispārīgie noteikumi un administratīvais process iestādē
Rīga : TNA, 2005. 79 lpp.
Text editionText edition
5.
Stucka, Artis Administratīvo tiesību pamati
Rīga : Juridiskā koledža, 2002. 167 lpp.
Text editionText edition
6.
Stucka, Artis Ievads administratīvajās tiesībās un administratīvā procesa tiesībās
Rīga : Juridiskā koledža, 2003. 116 lpp.
Text editionText edition
7.
Dišlers, Kārlis Latvijas valsts varas orgāni un viņu funkcijas
Rīga : TNA, 2004. 204 lpp.
Text editionText edition
8.
Pleps, Jānis Konstitucionālās tiesības
Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2004. 732 lpp.
Text editionText edition
9.
Načisčionis, Jānis Administratīvās tiesības
Rīga : 2002. 196 lpp.
Text editionText edition
10.
Briede, Jautrīte Administratīvais akts
Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2003. 176 lpp.
Text editionText edition

1 - 10 of 17

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links