Sort by:  
1 - 10 of 27

1.
The Bank of Albania Regional Financial Market and Financial Stability
Tirana : The Bank of Albania, 2006. 232 p.
external link
Text editionText edition
2.
Latvijas Banka Geld in Lettland : Geschichte un Gegenwart
Rīga : Latvijas Banka, 2007.
Text editionText edition
3.
Lībermanis, Georgs Naudas teorija. Valūtas attiecības. Lata liktenis
Rīga : Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2006. 288 lpp.
Text editionText edition
4.
Войтов, Александр Георгиевич Деньги
Москва : Дашков и К, 2005. 240 с.
Text editionText edition
5.
Валюты мира третьего тысячелетия
Бишкек : 2003. 776 с.
Text editionText edition
6.
Ducmane, Kristīne Nauda
Rīga : Zvaigzne ABC, 2004. 72 lpp.
Text editionText edition
7.
Vēciņš, Ēvalds Nauda Latvijā XX gadsimtā
1. d., 3. sēj. Papīra naudas zīmes
Rīga : RASTRI, 2003. 261 lpp.
Text editionText edition
8.
Davies, Glyn A History of Money
Cardiff : University of Wales Press, 2002. XIX, 720 p.
Text editionText edition
9.
Генкин, Aртем С. Частные деньги
Москва : Aльпина Паблишер, 2002. 517 с.
Text editionText edition
10.
Aфонина, Светлана Электронные деньги
Санкт-Петербург : Питер, 2001. 120 с.
Text editionText edition

1 - 10 of 27

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links