Sort by:  

11.
Vaidere, Inese Banku sistēmas attīstība Latvijā 1987-1997
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 99 lpp.
Text editionText edition
12.
Leonoviča, Ludmila Banku darbības vērtēšana
Rīga : RTU, 2005. 68 lpp.
Text editionText edition
13.
Kudinska, Marina Komercbanku riski un to atbilstība pašu kapitālam
Rīga : Datorzinību Centrs, 2005. 293 lpp.
Text editionText edition
14.
Bikse, Veronika Nauda un bankas
Rīga : Valsts administrācijas skola, 1994. 72 lpp.
Text editionText edition
15.
Sinkey, Joseph F. Commercial bank financial management in the financial-services industry
Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 2002. xix, 696 p.
Text editionText edition
16.
Saksonova, Svetlana Latvijas komercbanku aktīvi - attīstība, struktūras pārvaldības iespējas
Rīga : LZA EI, 2003. 223 lpp.
Text editionText edition
17.
Investment banking
Playhouse Yard : Euromoney Books, 1999. XVI, 301 p.
Text editionText edition
18.
Национальный Банк Республики Казахстан Банковская система за десять лет независимости Казахстана
Алматы : НБРК, 2001. 199 с.
Text editionText edition
19.
Shenkman, Martin M. The Complete book of trusts
New York : John Wiley & Sons, 1997. XX, 300 p.
Text editionText edition
20.
Банки и банковское дело
Санкт-Петербург : Питер, 2000. 253 с.
Text editionText edition

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links