Sort by:  
11 - 14 of 14

11.
Lukašina, Olga Komercdarījumu aplikšana ar nodokļiem un uzskaite
Rīga : LID, 2001. 128 lpp.
Text editionText edition
12.
Kodoliņa, Ieva Latvijas nodokļi nerezidentiem
Rīga : Turība, 2000. 74 lpp.
Text editionText edition
13.
Kodoliņa, Ieva Nodokļi Latvijā
Rīga : Turība, 1999. 63 lpp.
Text editionText edition
14.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
1.d. Rīga : Legra, 1998. 109 lpp.
Text editionText edition

11 - 14 of 14

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links