Sort by:  
11 - 15 of 15

11.
Bikse, Veronika Ekonomikas teorijas pamatprincipi
Rīga : Izglītības soļi, 2007. 454 lpp.
Text editionText edition
12.
Caurkubule, Žanna Ekonomikas pamati
Rīga : BSA, 2006. 188 lpp.
Text editionText edition
13.
Lībermanis, G. Ceļvedis ekonomikas teorijā
Rīga : BKI, 2006. 103 lpp.
Text editionText edition
14.
Economic capital
[London] : Risk Books, 2004. 332 p.
Text editionText edition
15.
Revina, Ismena Ekonometrija
Rīga : Latvijas Universitāte, 2002. 270 lpp.
Text editionText edition

11 - 15 of 15

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links