Sort by:  

11.
Ievads politikā
Rīga : Zvaigzne ABC, [1998]. 392 lpp.
Text editionText edition
12.
Mihelss, Roberts Moderno demokrātiju partijiskuma socioloģija
Rīga : AGB, 2004. 431 lpp.
Text editionText edition
13.
Latvija Eiropā: nākotnes vīzijas
Rīga : LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2004. 312 lpp.
Text editionText edition
15.
Politika Latvijā
Rīga : Rasa ABC, 2000. 219 lpp.
Text editionText edition
16.
Čaklais, Māris Izaicinājums
Rīga : Pētergailis, 2003. 370 lpp.
Text editionText edition
17.
Auziņš, Arnolds Brīvās Latvijas prezidenti
Rīga : Jumava, 2003. 126 lpp.
Text editionText edition
18.
Catlaks, Guntars Politika un tiesības
Rīga : Zvaigzne ABC, 2003. 216 lpp.
Text editionText edition
19.
Cimdiņa, Ausma Brīvības vārdā
Rīga : Jumava, 2001. 242 lpp.
Text editionText edition
20.
Tauriņš, Gunārs Politika
III daļa Politiskās domas vēsture (politikas un tiesību ideju vēsture)
Rīga : 2002. 587 lpp.
Text editionText edition

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links