Sort by:  
0 - 0 of 0

1.
Zelče, Vita Latvijas mediju vides daudzveidība
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2018]. 550, [1] lpp.
Text editionText edition
2.
Snaiders, Timotijs Par tirāniju
Rīga : Jumava, [2017]. 76, [3] lpp.
Text editionText edition
3.
Bostroms, Niks. Superintelekts
Rīga : Jumava, [2017]. 542 lpp.
Text editionText edition
4.
Beitnere, Dagmāra Saprast un piederēt
Rīga : Madris, ©2017. 293, [2] lpp.
Text editionText edition
5.
Latvia: sharing the high growth dividend: a living standards assessment
Washington : The World Bank, 2007. 52 p.
external link
Text editionText edition
6.
Dzīves kvalitāte Latvijā
Rīga : Zinātne, 2006. 430 lpp.
Text editionText edition
7.
Kuņickis, Valērijs Biznesa socioloģija
Rīga : RTU, 2005. 56 lpp.
Text editionText edition
8.
Laķis, Pēteris Socioloģija
Rīga : Zvaigzne ABC, 2002. 96 lpp.
Text editionText edition

0 - 0 of 0

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links