Sort by:  
1 - 10 of 13

1.
Ordine, Nuccio Nelietderīgā lietderīgums
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2017. 174, [1] lpp.
Text editionText edition
2.
Kūle, Maija Eirodzīve
Rīga : FSI, 2006. 435 lpp.
Text editionText edition
3.
Краткий очерк истории философии
Москва : Изд-во соц.-экон. лит., 1960. 814 с.
Text editionText edition
4.
Дидро, Дени Избранные атеистические произведения
Москва : Изд-во АН СССР, 1956. 477 с.
Text editionText edition
5.
Engelss, F. Ģimenes, privātīpašuma un valsts izcelšanās
Rīga : LVI, 1946. 179 lpp.
Text editionText edition
6.
Engelss, Fr. Sociālisma attīstība no utopijas par zinātni
Rīga : APP, 1945. 86 lpp.
Text editionText edition
7.
Zeile, Pēteris Eksistenciālisms
Rīga : Liesma, 1969. 135 lpp.
Text editionText edition
8.
Hercens, A. Filozofisko rakstu izlase
1. sēj. Rīga : Latvijas valsts izdevniecība, 1950. 349 lpp.
Text editionText edition
9.
Kants, Immanuēls Tīrā prāta kritika
2.sēj. Rīga : A.Rolavs, 1934. 339 lpp.
Text editionText edition
10.
Rubenis, A. Fenomenoloģija
Rīga : Avots, 1983. 93 lpp.
Text editionText edition

1 - 10 of 13

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links