Sort by:  

41.
Lukažis, Dzintars Datu bāzu vadība
Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2000. 95, [10] lpp.
Text editionText edition
42.
Murāne, Dace Microsoft Word 97 no A līdz Z
Rīga : Datorzinību Centrs, 1999. 133 lpp.
Text editionText edition
43.
Narņicka, Sarmīte Microsoft Excel 97 ikvienam
Rīga : Datorzinību Centrs, 1999. 195 lpp.
Text editionText edition
44.
Treiguts, Egmonts Datu drošība un datortīkli
Rīga : Turība, 1999. 167 lpp.
Text editionText edition
45.
Solovjovs, Sergejs Windows 98 iesācējiem
Rīga : Zvaigzne ABC, 1999. 159 lpp.
Text editionText edition
46.
Rowley, Jennifer Designing public access systems
Hampshire : Gower Publishing, 1998. XVII, 251 p.
Text editionText edition
47.
Uzulāns, Juris Internet ABC
Rīga : Nelss, 1998. 95 lpp.
Text editionText edition
48.
Синицын, Игорь Основы Outlook 97
Санкт-Петербург : BHV-Санкт-Петербург, 1997. 432 с.
Text editionText edition
49.
Keen, Peter G.W. Every Manager's Guide to Information Technology
Boston : Harvard Business School Press, 1991. 171 p.
Text editionText edition
50.
Veiss, Kārlis Darbs ar IBM personālo datoru
Rīga : Zvaigzne ABC, 1997. 164 lpp.
Text editionText edition

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links