Sort by:  

21.
Delwiche, Lora D. The Little SAS book
Cary : SAS Institute, 1995. IX, 229 p.
Text editionText edition
22.
Aizpuriete, Valda Microsoft Excel profesionālai izglītībai
Rīga : Mācību grāmata, 2002. 252 lpp.
Text editionText edition
23.
Datorzinību pamati
3 Elektroniskās tabulas Microsoft Excel
Rīga : Mācību grāmata, 2000. 158 lpp.
Text editionText edition
24.
Datorzinību pamati
2 Teksta redaktors Microsoft Word
Rīga : Mācību grāmata, 2000. 251 lpp.
Text editionText edition
25.
Datorzinību pamati
5. Datortīkli un interneta pakalpojumu izmantošana
Rīga : Mācību grāmata, 2000. 117 lpp.
Text editionText edition
26.
Datorzinību pamati
4. Prezentācijas materiālu sagatavošanas pakete Microsoft PowerPoint
Rīga : Mācību grāmata, 2000. 109 lpp.
Text editionText edition
27.
Grabowski, Ralph Learn Visio 2000
Plano : Wordware Publishing, Inc., 2000. 398 p.
Text editionText edition
28.
Valdovskis, Juris Microsoft FrontPage 2000 ikvienam
Rīga : Datorzinību centrs, 2001. 135 lpp.
Text editionText edition
29.
Narņicka, Sarmīte Microsoft Outlook 2000 ... no A līdz Z
Rīga : Datorzinību Centrs, 2001. 192 lpp.
Text editionText edition
30.
Sataki, Katrīna Microsoft Windovs 2000 professional ... no A līdz Z
Rīga : Datorzinību Centrs, 2001. 135 lpp.
Text editionText edition

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links