Sort by:  
1 - 10 of 54

1.
Kalve, Ieva Apseglot pārmaiņu vējus
Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2005. 295 lpp.
Text editionText edition
2.
Kusins, Jānis Gada pārskats un iepriekšējo periodu kļūdas
Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2016. 351 lpp.
external link
Text editionText edition
3.
Kalve, Ieva Dokumentu pārvaldība
Rīga : Turība, 2013. 315 lpp.
external link
Text editionText edition
4.
Uzņēmējdarbības vide un tās attīstības aspekti
Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2013. 346 lpp.
Text editionText edition
5.
Patens, Deivs Kā veidot mārketingu
Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2009. 262 lpp.
external link
Text editionText edition
6.
Ābeltiņa, Anna Inovācija - XXI gadsimta fenomens
Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2008. 152 lpp.
Text editionText edition
7.
Rācenāja, Ņina Darba meklētāja rokasgrāmata
Rīga : Turība, 2008. 78 lpp.
Text editionText edition
8.
Gods, Uģis Mikroekonomika
Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2008. 430 lpp.
Text editionText edition
9.
Kristapsone, Silvija Zinātniskā pētniecība studiju procesā
Rīga : Turība, 2008. 352 lpp.
Text editionText edition
10.
Kodoliņa-Miglāne, Ieva Nodokļi Latvijā
Rīga : Turība, 2007. 105 lpp.
Text editionText edition

1 - 10 of 54

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links