Sort by:  
11 - 13 of 13

11.
Uzņēmēja rokasgrāmata
Rīga : Jumava, 2003. 359 lpp.
Text editionText edition
12.
Dubkēvičs, Lotārs Saskarsme. Lietišķā etiķete
Rīga : Jumava, 2003. 306 lpp.
Text editionText edition
13.
Mārketinga pamati
Rīga : Jumava, 2002. 351 lpp.
Text editionText edition

11 - 13 of 13

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links