Sort by:  

51.
Gods, Uģis Makroekonomika
Rīga : Turība, 2004. 356 lpp.
Text editionText edition
52.
Dukulis, Ilmārs Apgūsim jauno Excel!
Rīga : Turība, 2004. 173 lpp.
Text editionText edition
53.
Zariņa, Vita Finanšu grāmatvedības uzdevumu krājums
Rīga : Turība, 2004. 157 lpp.
Text editionText edition
54.
Zariņa, Vita Grāmatvedības sistēma: attīstība, standartu prasības
Rīga : Turība, 2004. 263 lpp.
Text editionText edition
55.
Gavriļenko, Elza Praktiski ieteikumi ēdienu gatavošanai
Rīga : Turība, 2001. 175 lpp.
Text editionText edition
56.
Gavriļenko, Elza Sanitārija un higiēna pārtikas aprites uzņēmumos
Rīga : Turība, 2003. 111 lpp.
Text editionText edition
57.
Prezentēšana
Rīga : Turība, 2004. 1 kompaktdisks.
Text editionText edition
58.
Biznesa vides attīstība Latvijā: tendences un iespējas
Rīga : Turība, 2004. 193 lpp.
Text editionText edition
59.
Rurāne, Marita Ražošana
Rīga : Turība, [b.g.]. 125 lpp.
Text editionText edition
60.
Kutuzova, Olga Finanses un kredīts
Rīga : Turība, 2003. 150 lpp.
Text editionText edition

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links