Sort by:  
11 - 19 of 19

11.
Dišlers, Kārlis Latvijas valsts varas orgāni un viņu funkcijas
Rīga : TNA, 2004. 204 lpp.
Text editionText edition
12.
Raihs, Norberts Izprotot Eiropas Savienības tiesības
Rīga : TNA, 2004. XII, 412 lpp.
Text editionText edition
13.
Gencs, Zigmants Mantošana
Rīga : TNA, 2002. 471 lpp.
Text editionText edition
14.
Civiltiesisku līgumu paraugi
Rīga : TNA, 2004. 152 lpp.
Text editionText edition
15.
Grūtups, Andris Civillikuma komentāri
3.daļa Lietu tiesības. Īpašums
Rīga : TNA, 2002. 353 lpp.
Text editionText edition
16.
Krastiņš, Uldis Krimināltiesības
Rīga : TNA, 2001. 427 lpp.
Text editionText edition
17.
Koraha, Valentīne Ievads Eiropas Kopienas konkurences tiesībās un praksē
Rīga : TNA, 2002. 571 lpp.
Text editionText edition
18.
Civiltiesisku līgumu paraugi
Rīga : TNA, 2001. 95 lpp.
Text editionText edition
19.
Ekonomikas, lietvedības un darba organizācijas termini
Rīga : TNA, 1995. 910, [1] lpp.
Text editionText edition

11 - 19 of 19

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links