Sort by:  
1 - 10 of 19

1.
Civilprocesa aktuālie jautājumi
Rīga : TNA, 2008. 265 lpp.
Text editionText edition
2.
Torgāns, Kalvis Saistību tiesības
2. daļa [Saistību tiesību vispārējie jautājumi]
Rīga : TNA, 2008. 359 lpp.
Text editionText edition
6.
Torgāns, Kalvis Saistību tiesības
1. daļa [Saistību tiesību vispārējie jautājumi]
Rīga : TNA, 2006. 315 lpp.
Text editionText edition
7.
Briede, Jautrīte Administratīvā procesa vispārīgie noteikumi un administratīvais process iestādē
Rīga : TNA, 2005. 79 lpp.
Text editionText edition
9.
Nīcgalis, Arnis Prasījumu metode
Rīga : TNA, 2003. 37 lpp.
Text editionText edition
10.
Torgāns, Kalvis Norēķinu tiesiskais regulējums
Rīga : TNA, 2004. 37 lpp.
Text editionText edition

1 - 10 of 19

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links