Sort by:  
21 - 24 of 24

21.
Voronova, I. Ekonomisko un komercaprēķinu metodoloģija
2. daļa Rīga : RTU Izdevniecība, 2006. 136 lpp.
Text editionText edition
22.
Voronova, I. Ekonomisko un komercaprēķinu metodoloģija
1. daļa Rīga : RTU Izdevniecība, 2007. 118 lpp.
Text editionText edition
23.
Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā
4. sēj. Rīga : RTU Izdevniecība, 2006. 206 lpp.
Text editionText edition
24.
Šenfelde, Maija Makroekonomika
Rīga : RTU Izdevniecība, 2007. 237 lpp.
Text editionText edition

21 - 24 of 24

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links