Sort by:  
1 - 10 of 24

1.
Jurušs, Māris Nodokļi
Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. 172 lpp.
Text editionText edition
2.
Orlovska, Ausma Ekonomiskā statistika
Rīga : RTU Izdevniecība, 2016. 158 lpp.
Text editionText edition
3.
Nešpors, Viktors Mikroekonomikas teorijas pamati
Rīga : RTU izdevniecība, 2015. 244 lpp.
Text editionText edition
4.
Jansons, Vladimirs Mārketinga pētījumi: teorija un prakse SPSS 20 vidē
Rīga : RTU Izdevniecība, 2015. 400 lpp.
Text editionText edition
5.
Titko, Jeļena Finanšu lietpratība un tās novērtēšana
Rīga : RTU Izdevniecība, 2013. 101 lpp.
Text editionText edition
6.
Krilovs, Leonīds Ekonomiskās domas retrospekcija
Rīga : RTU izdevniecība, 2014. 220 lpp.
Text editionText edition
7.
Krogzeme, H. Komersantu darbības analīze un kontrole
Rīga : RTU Izdevniecība, 2013. 348 lpp.
Text editionText edition
8.
Šenfelde, Maija Makroekonomika
Rīga : RTU izdevniecība, 2012. 244 lpp.
Text editionText edition
9.
Krogzeme, H. Finanses un nodokļi
Rīga : RTU izdevniecība, 2010. 568 lpp.
Text editionText edition
10.
Šenfelde, Maija Makroekonomika
Rīga : RTU izdevniecība, 2009. 241 lpp.
Text editionText edition

1 - 10 of 24

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links