Sort by:  
1 - 8 of 8

1.
Apsītis, Allars. Ekonomisko resursu apvienošana romiešu tiesībās
Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2020. 175 lpp.
Vāka attēls Satura rādītājs
Text editionText edition
2.
Zelmenis, Dainis Valsts loma tirgus ekonomikā
Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. 317 lpp.
Text editionText edition
3.
Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse
Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, c2017. 422 lpp.
Text editionText edition
4.
Ekonomiskā krīze Latvijā: veiksmes stāsta pēcgarša
Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. 225 lpp.
Text editionText edition
5.
Allika, Katrīna Strukturālā bezdarba vērtējums Latvijā un starptautiskā pieredze problēmas risināšanā
Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, Eiropas studiju fakultāte, 2012. 95 lpp.
Text editionText edition
6.
Podaviļņika, Sindija Eiro zonas valstu valdību parādu krīzes iespējamie risinājumi
Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, Eiropas studiju fakultāte, 2012. 101 lpp.
Text editionText edition
7.
Eteris, Eugene European Union
Riga : Rīgas Stradiņa Universitāte, 2007. 225 p.
Text editionText edition
8.
Dovladbekova, Inna Eiropas Savienības ekonomiskā politika un Latvija
Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2008. 349 lpp.
Text editionText edition

1 - 8 of 8

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links