Sort by:  
1 - 10 of 10

1.
Lieljuksis, A. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana
Rīga : P&KO, 2007. 379 lpp.
Text editionText edition
2.
Jakubaņecs, V. Tiesību normas
Rīga : P&K, 2001. 222 lpp.
Text editionText edition
3.
Jakubaņecs, V. Tiesību jēdziens, struktūra un formas
Rīga : P&K, 2002. 130 lpp.
Text editionText edition
4.
Jakubaņecs, V. Valsts jēdziens, struktūra,funkcijas un formas
Rīga : P&K, 2002. 128 lpp.
Text editionText edition
5.
Krimināllikums neformālā skatījumā
Rīga : P&K, 2000. 202 lpp.
Text editionText edition
7.
Jakubaņecs, V. Valsts jēdziens,struktūra,funkcijas un formas
Rīga : [ " P&K "], 1999. 52 lpp.
Text editionText edition
8.
Latvijas valsts un tiesību vēsture
1.daļa Rīga : P&K, 2000. 230 lpp.
Text editionText edition
9.
Joksts, Osvalds Saistību tiesības saimnieciskos darījumos
B.v. : P&K, B.g. 162 lpp.
Text editionText edition
10.
Juridiski terminoloģiskā, skaidrojošā vārdnīca
Rīga : P&K, 1999. 247 lpp.
Text editionText edition

1 - 10 of 10

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links