Sort by:  
1 - 10 of 32

1.
Latvijas Republikas Satversmes komentāri
V Likumdošana
Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2019. 592 lpp.
Text editionText edition
2.
Levits, Egils Valstsgriba
Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2019. 843 lpp.
Text editionText edition
4.
Smiltēna, Anda Deleģētās likumdošanas pirmsākumi Eiropā un Latvijā
Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2018. 248 lpp.
Text editionText edition
5.
Eglītis, Voldemārs. Ievads konstitūcijas teorijā
Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2006. 194 lpp.
Text editionText edition
6.
Parlamentārā izmeklēšana Latvijas Republikā
Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2016. 2 sēj.
Text editionText edition
7.
Onževs, Māris Tiesību normu laika aspekti tiesiskā un demokrātiskā valstī
Rīga : Latvijas Vēstnesis, ©2016. 296 lpp.
Text editionText edition
8.
Priekšlikumi Latvijas publiskās varas pilnveidošanai
Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2015. 348 lpp.
Text editionText edition
9.
Danovskis, Edvīns Publisko un privāto tiesību dalījuma nozīme un piemērošanas problēmas Latvijā
[Rīga] : Latvijas Vēstnesis, 2015. 288 lpp.
Text editionText edition
10.
Latvijas Republikas Satversmes komentāri
Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2014. 430 lpp.
Text editionText edition

1 - 10 of 32

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links