Sort by:  

21.
Ponomarjovs, Andrejs Grāmatvežu un revidentu profesionālā ētika
Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2008. 86 lpp.
Text editionText edition
22.
Latvijas Universitātes raksti
718. sēj. Ekonomika, VI
Rīga : Latvijas Universitāte, 2007. 493 lpp.
external link
Text editionText edition
23.
Latvijas Universitātes raksti
717. sēj. Vadības zinātne
Rīga : Latvijas Universitāte, 2007. 474 lpp.
external link
Text editionText edition
24.
Latvijas Universitātes raksti
711. sēj. Ekonomika un vadības zinātne
Rīga : Latvijas Universitāte, 2007. 178 lpp.
external link
Text editionText edition
25.
Nereģistrētās nodarbinātības novērtējums
Rīga : Latvijas Universitāte, 2007. XI, 212 lpp.
external link
Text editionText edition
26.
Profesionālās un augstākās izglītības programmu atbilstība darba tirgus prasībām
Rīga : Latvijas Universitāte, 2007. XI, 231 lpp.
Text editionText edition
27.
Darbaspēka profesionālā mobilitāte
Rīga : Latvijas Universitāte, 2007. XI, 219 lpp.
external link
Text editionText edition
29.
Darbaspēka ģeogrāfiskā mobilitāte
Rīga : Latvijas Universitāte, 2007. XII, 240 lpp.
external link
Text editionText edition
30.
Darba apstākļi un riski Latvijā
Rīga : Latvijas Universitāte, 2007. XIV, 146 lpp.
external link
Text editionText edition

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links