Sort by:  

11.
Latvijas Universitātes raksti
766. sēj. Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. 270 lpp.
external link
Text editionText edition
12.
Pilsuma, Vita. Nacionālo centrālo banku integrācija Eiropas Centrālo banku sistēmā
Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. 77 lpp.
Text editionText edition
13.
Latvijas Universitātes raksti
758. sēj. Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. 535 lpp.
external link
Text editionText edition
14.
Latvijas Universitāte Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas
756.sēj. Rīga : Latvijas Universitāte, 2010.
external link
Computer fileComputer file
15.
Latvijas Universitātes raksti
754. sēj. Ekonomika un vadības zinātne
Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. 375 lpp.
external link
Text editionText edition
16.
Latvijas Universitātes raksti
743. sēj. Ekonomika. Vadības zinātne.
[Rīga] : Latvijas Universitāte, 2009. 413 lpp.
Text editionText edition
17.
Latvijas Universitātes raksti
737. sēj. Ekonomika, VII
Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. 439 lpp.
external link
Text editionText edition
18.
Latvijas Universitātes raksti
721. sēj. Vadības zinātne
Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. 487 lpp.
external link
Text editionText edition
19.
Vorončuka, Inese Personāla vadība
Rīga : Latvijas Universitāte, 2009. 399 lpp.
Text editionText edition
20.
Latvijas Universitātes raksti
726. sēj. Ekonomika un vadības zinātne
Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. 262 lpp.
external link
Text editionText edition

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links